Feestdagen uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Ramadan
Ramadan is in de Islam een heilige maand waarin een maand lang gevast wordt tussen zonsopgang en zonsondergang. Tijdens de Ramadan herdenken Moslims het moment waarop profeet Mohammed de eerste boodschap van God ontving. Aan het begin van de Ramadan staan zij stil bij wat ze verkeerd hebben gedaan om dit goed te kunnen maken. God bepaalt in deze periode wie er komend jaar zullen sterven en wie er geboren zullen worden. Elke dag tussen zonsopgang en zonsondergang wordt er niet gegeten of gedronken. Kinderen, ouderen, zwangere of ongestelde vrouwen zijn hierop een uitzondering. Het doel van het vasten is om jezelf te leren beheersen en om te voelen hoe het is om arm te zijn en geen geld te hebben voor eten of drinken. Na zonsondergang komen families vaak samen voor een uitgebreide maaltijd.
Loofhuttenfeest
Het Loofhuttenfeest is een feest beschreven afkomstig uit de Joodse bijbel, oftewel de Tenach, dat zeven dagen duurt, waarin Joden de trektocht naar het beloofde land Kanaän herdenken. Een ander woord voor het Loofhuttenfeest is het Hebreeuwse woord Soekot. In de Tenach krijgt het volk de opdracht om elk jaar een week lang feest te vieren en terug te denken aan de tijd dat God het Israëlische volk heeft bevrijd uit Egypte. Het volk heeft toen veertig jaar lang door de woestijn getrokken om bij het beloofde land Kanaän te komen. Tijdens deze trektocht woonden de Joden in hutten. Hierdoor hebben ze ervaren dat ze afhankelijk zijn van God en dat Hij altijd voor ze zorgt. Met het Loofhuttenfeest vieren ze eveneens dat de laagste oogst van het jaar binnen is gehaald. Het Loofhuttenfeest is een heel vreugdevol feest. Het Loofhuttenfeest wordt niet veel gevierd in Nederland. Desondanks zijn er gezinnen die een loofhut bouwen rondom hun huis en een week lang samenkomen met de Joodse gemeenschap voor maaltijden of bijeenkomsten.
Driekoningen
Driekoningen is een christelijk feest waarop het bezoek aan Jezus van de drie koningen uit het Oosten wordt herdacht. Driekoningen wordt op 6 januari gevierd. Het verhaal luidt dat drie koningen, ook wel de drie wijzen uit het Oosten, een grote en heldere ster volgden waardoor ze uitkwamen bij kindje Jezus. De drie wijzen gaven ieder een cadeau: goud, wierook en mirre. Goud is voor een koning, wierook is voor een god en mirre is voor een dode. Hiermee bedoelden ze dat Jezus een koning, goddelijk maar ook menselijk is.
Sinterklaas
Sinterklaas is een kinderfeest ter ere van goedheiligman Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas was de speciale beschermer van kinderen, zeelieden, ongehuwde vrouwen, kooplieden en slagers. Op 6 december liet Sinterklaas snoep of een klein cadeautje achter voor kinderen. Volwassenen kregen de welbekende speculaaspop, waarop uitgebeeld stond hoe andere mensen over ze dachten. Om Sint-Nicolaas te eren werden er speciale kerkdiensten gehouden en was er groot feest op straat. Tegenwoordig is Sinterklaas een feest dat in huiselijke sfeer gevierd wordt op de avond van 5 december, waarbij er cadeaus worden uitgedeeld en ieder gezin eigen tradities heeft. Ook is er een landelijke Sinterklaasintocht in november, waarbij 'Sinterklaas' officieel in Nederland aankomt.
Sint-Maarten
Sint-Maarten is een feestdag waarop alle kinderen met lampionnen langs de deuren gaan. Sint Maarten gaf al zijn spullen aan het arme volk. Ter ere van Sint Maarten ontstond de traditie dat arme kindjes langs de deuren gingen met lampionnen, in de hoop wat lekkers te krijgen om de winter mee door te komen. Tegenwoordig wordt dit verhaal niet vaak meer herdacht, maar is het vooral een leuke dag voor kinderen om met kleurrijke lampionnen langs deuren te gaan en liedjes te zingen in ruil voor fruit of snoep.

Recent beantwoorde vragen