Feestdagen uitgelegd

Wat is het loofhuttenfeest?

Uitgelegd Redactie
28 september 2021

Het Loofhuttenfeest is een feest beschreven afkomstig uit de Joodse bijbel, oftewel de Tenach, dat zeven dagen duurt, waarin Joden de trektocht naar het beloofde land Kanaän herdenken.

Een ander woord voor het Loofhuttenfeest is het Hebreeuwse woord Soekot. In de Tenach krijgt het volk de opdracht om elk jaar een week lang feest te vieren en terug te denken aan de tijd dat God het Israëlische volk heeft bevrijd uit Egypte. Het volk heeft toen veertig jaar lang door de woestijn getrokken om bij het beloofde land Kanaän te komen. Tijdens deze trektocht woonden de Joden in hutten. Hierdoor hebben ze ervaren dat ze afhankelijk zijn van God en dat Hij altijd voor ze zorgt. Met het Loofhuttenfeest vieren ze eveneens dat de laagste oogst van het jaar binnen is gehaald. Het Loofhuttenfeest is een heel vreugdevol feest.

Het Loofhuttenfeest wordt niet veel gevierd in Nederland. Desondanks zijn er gezinnen die een loofhut bouwen rondom hun huis en een week lang samenkomen met de Joodse gemeenschap voor maaltijden of bijeenkomsten.